προνοητικός

(προωθήθηκε από προνοητική)
Μεταφράσεις

προνοητικός

(pronoiti'kos) αρσενικό

προνοητική

(pronoiti'ci) θηλυκό

προνοητικό

(pronoiti'ko) ουδέτερο
επίθετο
που σκέφτεται από πριν πώς να αποφύγει τα προβλήματα Προνοητικός όπως είμαι, πήρα τηλέφωνο πριν πάω.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close