προξενώ

Μεταφράσεις

προξενώ

cause (prokse'no)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
προκαλώ προκαλώ φασαρίεςκαταστροφές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close