προοίμιον

Μεταφράσεις

προοίμιον

preamble
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close