προοιωνίζομαι

Μεταφράσεις

προοιωνίζομαι

bode, portend, augur

προοιωνίζομαι

présager
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close