προπάππος

Μεταφράσεις

προπάππος

overgrootvader

προπάππος

pradědeček

προπάππος

oldefar

προπάππος

Urgroßvater

προπάππος

great-grandfather

προπάππος

bisabuelo

προπάππος

isoisoisä

προπάππος

arrière grand-père

προπάππος

pradjed

προπάππος

bisnonno

προπάππος

曾祖父

προπάππος

증조할아버지

προπάππος

oldefar

προπάππος

pradziadek

προπάππος

bisavô

προπάππος

прадедушка

προπάππος

gammelmorfar

προπάππος

ทวด

προπάππος

dedenin babası

προπάππος

ông cố

προπάππος

曾祖父
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close