προπαγανδίζω

Μεταφράσεις

προπαγανδίζω

(propaɣan'ðizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω προπαγάνδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close