προπηλακίζω

Μεταφράσεις

προπηλακίζω

insult, outrage, revile
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close