προπορεύομαι

Μεταφράσεις

προπορεύομαι

pioneer (propo'revome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
πάω πιο μπροστά από άλλους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close