προς ανατολάς

Αναζητήσεις σχετικές με προς ανατολάς: Ελληνιστική Περίοδος
Μεταφράσεις

προς ανατολάς

شَرْقِيّ

προς ανατολάς

směřující na východ

προς ανατολάς

østgående

προς ανατολάς

Richtung Osten

προς ανατολάς

eastbound

προς ανατολάς

hacia el este

προς ανατολάς

itään menevä

προς ανατολάς

en direction de l'est

προς ανατολάς

prema istoku

προς ανατολάς

verso est

προς ανατολάς

東行きの

προς ανατολάς

동쪽으로 가는

προς ανατολάς

in oostelijke richting

προς ανατολάς

østgående

προς ανατολάς

kierujący się na wschód

προς ανατολάς

östgående

προς ανατολάς

ซึ่งเดินทางไปทางด้านตะวันออก

προς ανατολάς

doğu yönünde

προς ανατολάς

về hướng đông

προς ανατολάς

朝东的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close