προς τα εμπρός

Μεταφράσεις

προς τα εμπρός

إلَى الَأمَام

προς τα εμπρός

dopředu

προς τα εμπρός

fremad

προς τα εμπρός

vorwärts

προς τα εμπρός

forward

προς τα εμπρός

hacia adelante

προς τα εμπρός

eteenpäin

προς τα εμπρός

en avant

προς τα εμπρός

unaprijed

προς τα εμπρός

avanti

προς τα εμπρός

前方へ

προς τα εμπρός

앞으로

προς τα εμπρός

naar voren

προς τα εμπρός

framover

προς τα εμπρός

naprzód

προς τα εμπρός

adiante

προς τα εμπρός

вперед

προς τα εμπρός

framåt

προς τα εμπρός

โดยไปข้างหน้า

προς τα εμπρός

ileriye

προς τα εμπρός

lên trước

προς τα εμπρός

向前地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close