προσάναμμα

Μεταφράσεις

προσάναμμα

kindling, tinder (pro'sanama)
ουσιαστικό ουδέτερο
ελαφρά εύφλεκτα υλικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close