προσάρτηση

Μεταφράσεις

προσάρτηση

annexation

προσάρτηση

annexion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close