προσέγγιση

Μεταφράσεις

προσέγγιση

approach, approximatelyapproche, approximation, approximativement, rapprochementподходenfoquetilgangподходapprocciopodejściepřístup (pro'seŋɟisi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. πρόσβαση η προσέγγιση δύο κρατών
2. αντιμετώπιση κοινωνική προσέγγιση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close