προσαρμοσμένος

Μεταφράσεις

προσαρμοσμένος

adapted
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close