προσαύξηση

Μεταφράσεις

προσαύξηση

accretion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close