προσγειώνομαι

Μεταφράσεις

προσγειώνομαι

atterrirland (prosʝi'onome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
1. ακουμπάω στο έδαφος μετά από πτήση Το αεροπλάνο προσγειώνεται.
2. μεταφορικά επανέρχομαι στην πραγματικότητα προσγειώνομαι απότομα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close