προσδιορισμός

Μεταφράσεις

προσδιορισμός

(prosðjori'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
καθορισμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close