προσδιοριστής

Μεταφράσεις

προσδιοριστής

identifier
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close