προσδοκώ

Μεταφράσεις

προσδοκώ

expect
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close