προσεγγιστικά

Μεταφράσεις

προσεγγιστικά

approximativement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close