προσεγγιστικός

Μεταφράσεις

προσεγγιστικός

approximate, approximative

προσεγγιστικός

approximatif

προσεγγιστικός

تَقْرِيبيّ

προσεγγιστικός

přibližný

προσεγγιστικός

anslået

προσεγγιστικός

ungefähr

προσεγγιστικός

aproximado

προσεγγιστικός

likimääräinen

προσεγγιστικός

približan

προσεγγιστικός

approssimativo

προσεγγιστικός

近似の

προσεγγιστικός

대략적인

προσεγγιστικός

geschat

προσεγγιστικός

omtrentlig

προσεγγιστικός

przybliżony

προσεγγιστικός

aproximado

προσεγγιστικός

приблизительный

προσεγγιστικός

ungefärlig

προσεγγιστικός

ประมาณ

προσεγγιστικός

yaklaşık

προσεγγιστικός

xấp xỉ

προσεγγιστικός

近似的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close