προσεχτικός

Μεταφράσεις

προσεχτικός

attentif

προσεχτικός

wary
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close