προσηλώνομαι

Μεταφράσεις

προσηλώνομαι

(prosi'lonome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
αφοσιώνομαι προσηλώνομαι σε κπ σκοπό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close