προσκέφαλο

Μεταφράσεις

προσκέφαλο

(pro'scefalo)
ουσιαστικό ουδέτερο
μαξιλάρι
είμαι κοντά σε άρρωστο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close