προσκεφάλι

Μεταφράσεις

προσκεφάλι

cushion, pillow
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close