προσκομιδή

Μεταφράσεις

προσκομιδή

oblation, offertoire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close