προσοδοφόρος

(προωθήθηκε από προσοδοφόρος-α)
Μεταφράσεις

προσοδοφόρος

(prosoðo'foros)

προσοδοφόρος-α

( prosoðo'foros-a)

προσοδοφόρο

rentablerentávelרווחיzyskiemprofitablelönsamпечалбаrentableziskových (prosoðo'foro)
επίθετο
που αποφέρει κέρδος προσοδοφόρο επάγγελμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close