προσροφώ

Μεταφράσεις

προσροφώ

adsorb
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close