προσρόφηση

Μεταφράσεις

προσρόφηση

adsorption
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close