προστάζω

Μεταφράσεις

προστάζω

command, order (pro'stazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
διατάζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close