προσταγή

Μεταφράσεις

προσταγή

command, order (prosta'ʝi)
ουσιαστικό θηλυκό
διαταγή δίνω προσταγή
όπως διατάζετε
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close