προσυπογράφω

Μεταφράσεις

προσυπογράφω

countersign
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close