προσφέρω

Μεταφράσεις

προσφέρω

offer, confer, render, subscribe, put inيُقَدِّمُ, يُقَدِم طَلَباًnabízet, vynaložitbruge, tilbydeanbieten, verwenden aufemplear, ofrecer, ponertarjota, tehdä töitämettre dans, proposerponuditi, uložitidedicare, offrire投入する, 提供する제공하다, 할당하다aanbieden, bestedeninvestere, tilbywłożyć, zaoferowaćapresentar, investir, oferecer, ofertaпосвящать (время), предлагатьansöka, erbjudaเสนอเพื่อให้พิจารณา, ใช้เวลาayırmak, teklif etmekdành, đề nghị投入, , 提供提供 (pro'sfero)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. χαρίζω προσφέρω δώροχρήματα
2. κερνάω προσφέρω ποτό
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close