προσφιλής

(προωθήθηκε από προσφιλές)
Μεταφράσεις

προσφιλής

(prosfi'lis) αρσενικό-θηλυκό

προσφιλές

Dearcarocher亲爱的親愛的KæreHyvä (prosfi'les) ουδέτερο
επίθετο
αγαπητός προσφιλής απασχόληση
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close