προσχεδιάζω

Μεταφράσεις

προσχεδιάζω

(prosçeði'azo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
μελετάω από πριν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close