προσχεδιασμένος

(προωθήθηκε από προσχεδιασμένη)
Μεταφράσεις

προσχεδιασμένος

(prosçeðia'zmenos) αρσενικό

προσχεδιασμένη

(prosçeðia'zmeni) θηλυκό

προσχεδιασμένο

(prosçeðia'zmeno) ουδέτερο
επίθετο
που έχει προμελετηθεί προσχεδιασμένη συνάντηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close