προσωπείο

Μεταφράσεις

προσωπείο

mask (proso'pio)
ουσιαστικό ουδέτερο
μάσκα, πλαστή εικόνα βγάζω το προσωπείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close