προσωπείο

Μεταφράσεις

προσωπείο

mask (proso'pio)
ουσιαστικό ουδέτερο
μάσκα, πλαστή εικόνα βγάζω το προσωπείο
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close