προσωπικός υπολογιστής

Μεταφράσεις

προσωπικός υπολογιστής

personal computer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close