προσωρινά

Μεταφράσεις

προσωρινά

temporarily, momentarily
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close