προτίθεμαι

Μεταφράσεις

προτίθεμαι

propose
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close