προτεραιίτητα

Μεταφράσεις

προτεραιίτητα

precedence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close