προτεστάντης

Μεταφράσεις

προτεστάντης

(prote'standis) αρσενικό

προτεστάντισσα

protestantبِروتُسْتَانْتِيprotestantprotestantProtestantProtestantprotestanteprotestanttiprotestantprotestanteプロテスタント신교도protestantprotestantprotestantprotestanteпротестантprotestantผู้ที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ProtestanTín đồ Đạo Tin lành新教徒 (prote'standisa) θηλυκό
ουσιαστικό
διαμαρτυρόμενος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close