προτρεπτικός

(προωθήθηκε από προτρεπτική)
Μεταφράσεις

προτρεπτικός

(protrepti'kos) αρσενικό

προτρεπτική

(protrepti'ci) θηλυκό

προτρεπτικό

(protrepti'ko) ουδέτερο
επίθετο
που προτρέπει προτρεπτικά λόγια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close