προφήτης

Μεταφράσεις

προφήτης

prophet, soothsayerprophèteprofetaпророк (pro'fitis)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
αυτός που κάνει προφητείες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close