προφασίζομαι

Μεταφράσεις

προφασίζομαι

(profa'sizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
βρίσκω πρόφαση Προφασίστηκα αδιαθεσία κι έφυγα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close