προφητεύω

Μεταφράσεις

προφητεύω

(profi'tevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
μαντεύω, προλέγω προφητεύω την καταστροφή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close