προφορικά

Μεταφράσεις

προφορικά

(profori'ka)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
οι προφορικές εξετάσεις Απέτυχα στα προφορικά.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close