προφορική εξέταση

Μεταφράσεις

προφορική εξέταση

إِمْتِحان شَفَهِيّ

προφορική εξέταση

ústní zkouška

προφορική εξέταση

mundtlig eksamen

προφορική εξέταση

mündliche Prüfung

προφορική εξέταση

oral

προφορική εξέταση

oral

προφορική εξέταση

suullinen koe

προφορική εξέταση

oral

προφορική εξέταση

usmeni ispit

προφορική εξέταση

orale

προφορική εξέταση

口頭試験

προφορική εξέταση

구술시험

προφορική εξέταση

mondeling

προφορική εξέταση

muntlig eksamen

προφορική εξέταση

egzamin ustny

προφορική εξέταση

exame oral

προφορική εξέταση

устный экзамен

προφορική εξέταση

munta

προφορική εξέταση

การสอบปากเปล่า

προφορική εξέταση

sözlü

προφορική εξέταση

kỳ thi vấn đáp

προφορική εξέταση

口试
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close