προφυλάσσω

Μεταφράσεις

προφυλάσσω

shield (profi'laso)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. προστατεύω καλύπτοντας, κρύβοντας Προφύλαξε το κεφάλι σου από τον ήλιο!
2. προστατεύω από κίνδυνο Προφύλαξέ τον από τις κακές παρέες.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close