προχθεσινός-τεσινός

(προωθήθηκε από προχθεσινή)
Μεταφράσεις

προχθεσινός-τεσινός

(proxθesi'nos-tesi'nos) αρσενικό

προχθεσινή

(proxθesi'ni) θηλυκό

προχθεσινό

(proxθesi'no) ουδέτερο
επίθετο
που συμβαίνει μια ημέρα πριν από τη χθεσινή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close